HISTÒRIA

Recopil·lació de documents històrics feta per Jacint Cerdà Moles.

Ací trobareu un RECULL DOCUMENTAL referent a la història de PORTELL. El que hem fet és transcriure totes les referències que hem anat trobant durant aquests darrers anys, en llibres, revistes, pàgines web, etc., i que afecten a la història del poble, bé siga perquè citen directament Portell o alguna part del terme, o bé perquè ens afecten d'una manera indirecta. Per això, potser us sorprendrà trobar en aquesta col·lecció de documents, alguna transcripció on el nostre poble ni tan sols apareix, com, per exemple, un munt de cartes de poblament dels pobles dels voltants (si algun dia volem trobar la nostra carta pobla, aquesta és la millor forma per seguir-li la pista!). El que pretenem d'aquesta manera és entendre, no només la nostra història, sino la de tota la zona, que és una cruïlla de pobles valencians, aragonesos i catalans; pobles que, sovint, han estat estudiats per separat, segons la procedència de l'historiador de torn. Per això, tractem d'aglutinar les informacions trobades en totes les fonts possibles, obviant les fronteres polític-administratives. Les transcripcions tractem que siguen literals, respectant la llengua amb la que es van escriure. Les que trobareu en blau que són les darreres incorporades. En totes trobareu la referència bibliogràfica. Per tant, us aconsellem que, si us és possible, aneu sempre a la font original. Us demanem disculpes per les errades que haguem pogut fer al fer les transcripcions

EDAT PEDRA EDAT METALLS IBERS ROMANS VISIGOTS
ÀRABS Segle XI Segle XII Segle XIII Segle XIV
Segle XV Segle XVI Segle XVII Segle XVIII Segle XIX
Segle XX Segle XXI Bibliografia
troba paraules en www.portell.tk avançat

Vam créixer pensant que no teníem història; que tot s'havia perdut cremat en les guerres; que tot passava per la història de la "gran Morella". No és cert! A Portell no hi ha arxiu històric, és cert, però han quedat moltes còpies de documents "nostres" repartides per molts Arxius diversos. Només és qüestió de perseverar i de seguir la pista als documents que ja coneixem. Així, poquet a poquet, peça a peça, anem reconstruint el gran trencaclosques de la nostra història...

Darrers documents afegits:

 

JULIOL, 2015

- Afegim un petit video sobre els bombardejos d'Ares, Benassal, Vilar de Canes i Albocàsser per part de la Legió Condor que Hítler va enviar per ajudar a Franco. (consultar en maig del s.XX).

 

MARÇ, 2015

- Afegim diversos mapes de la zona a l'inici del segle XX. Resulten interessants per vore com era la comarca abans de fer-se les carreteres als anys 20. (consultar en s.XX).

 

FEBRER, 2015

- Afegim informació sobre el "lligallo" de Morella -aldees incloses-, que era una espècie d'ogranització que tenien els pastors en l'Edat Mitjana. Principalment, amb un parell de publicacions de 1926, una de Tuixans i l'altra de Valls (consultar en 1271).

 

NOVEMBRE, 2014

- Completem la informació sobre Julián Centelles Guarch, un portellà que va morir en un camp de concentració nazi (consultar en 1941).

 

SETEMBRE, 2014

- Afegim un mapa francès on apareix Portell com un dels pobles de referència del Regne de València (consultar en 1692).

 

MAIG, 2014

- Afegim un extracte d'un article d'Arasa sobre la troballa de primers de segle s'un "osculatori" a Portell a primers de segle XX (encara que es considera tardo-romà, consultar en Visigots).

 

MARÇ, 2014

- Incloses tres referències noves sobre la presència de Cabrera en el nostre terme, el 27 de juliol de 1838. (consultar en 1838).

- Deixem constància d'un llibre sobre la Diòcesi de Tortosa publicat el 1867. (consultar en 1867).

- L'important lingüista Rovira i Virgili, parla de la nostra comarca en el volum 1 del seu llibre: Història nacional de Catalunya. (consultar en 1922).

 

JUNY, 2013

- Trobem notícies sobre una reconstrucció de la nostra església en una butla papal. (consultar en 1409).

 

MAIG, 2013

- S'inclouen unes quantes cartes pobla dels pobles del voltant. (consultar en s.XII i s.XIII).

- Trobem el dibuix d'un "osculatori" visigot trobat a Portell allà per l'any 1929. (consultar en visigots).

- Notícies sobre trobades en jaciments ibers a Ares i a Morella, en un llibre de Carmen Aranegui (consultar en ibers)

 

OCTUBRE, 2012

- Portell segons la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana de Espasa-Calpe (consultar en 1933)

- Portell segons un Nomenclator de tots els pobles d'Espanya. L'escriu "Portéll" (consultar en 1785)

- Sobre els justícies de Portell, que havien de jurar el primer de cada any davant el de Morella (consultar en 1232)

- Un portellà, Juan Cerdà, es trenca tres costelles i li agraix a N.S. de l'Avellà la seua curació (consultar en 1747)

- Un ciri que van pujar els catinencs a S.Pere va durar 26 anys, molt més que els de Portell (consultar en 1695)

- Felip III d'Aragó (IV de Castella) dóna a l'església parroquial de Portell 500 lliures (consultar en 1626)

 

SETEMBRE,2012

- Dada sobre població en Enciclopèdia de Malte-Brun (consultar en 1832)

- Llistat de persones de la comarca afusellades entre els anys 1938 i 1943 (consultar en 1941)

- Entrada "Sellumbre" al Diccionario Geográfico universal (consultar en 1832)

- Entrada "Portell" al Diccionari de Gonzalo de las Casas (consultar en 1857)

- Un de Cantavella compra en Barcelona una esclava sarraïna mestissa (consultar en 1319)

- Cartulari que hi ha amb cartes pobla de la Bailia de Cantavella (1197-1388) (consultar en 1197)

- Un de Fortanete té un plet contra el Capítol eclesiàstic de Portell "sobre maravedises" (consultar en 1786)

- La priora del Monastir de Sigena dóna un mas (diu manso) a poblar en Villores (diu Villares) (consultar en 1262)

- Un home que se'n va a la campanya de València deixa heretat en Villores (?) a un fill (consultar en 1238)

- Entre 1377 i 1381, Morella i les aldees han de pagar a la casa reial 450.000 sous per prèstecs censals (en 1377)

 

AGOST, 2012

- Els de Portell ataquen i segresten un veí d'Ares en un camí reial (consultar en 1295)

- Un pedrapiquer portellà construeix una capella en l'església de Vilafranca (consultar en 1406)

- Compra d'un hort a les Albaredes (consultar en 1407)

- Venda d'una casa, segurament de les Albaredes (consultar en 1425)

- Un fragment d'un article folcklòric sobre la Mata d'un tal Tuixans (consultar en 1926)

- Una altra versió de l'alçament de Portell quan les germanies, aquesta de Patxot (consultar en 1521)

- Un quadre sobre la divisió de la província en partits judicials (consultar en 1834)

- Fragment d'un mapa de la zona fet per Varvassore en 1532 (consultar en 1532)

- Fragment d'un mapa de la zona fet per Ortelius, basant-se en les descripcions de Muñoz (consultar en 1568)

- Detall d'un mapa de la zona fet per Ortelius on se veu escrit "Alboredes" (consultar en 1584)

- Sobre un auto contra Portell sobre el pagament de quindenios del forn (consultar en 1631)

- Se cita Portell en un llibre de Bernabé Gil sobre les terres i emfiteusi (consultar en 1790)

- Fragment d'un manuscrit del s.XVI on diu que Alhorre és el mas de Fraiximeno (consultar en 1233)

- Fragments d'un llibre interessant: la Fenix Troyana de Marés, capellà de Xelva (consultar en 1681)

- Quatre portellans s'empadronen a Castelló (consultar en 1449 i 1574)

Per possibles problemes d'accés al panell, entreu per ací: [entrada antiga]

SAPS D'ALGUN DOCUMENT I NO L'HAS TROBAT AL WEB? INFORMA'NS I EL POSAREM

portellweb@yahoo.es


L' ESCUT

L'escut de PORTELL ha sigut sempre el mateix? Quins antecedents tenim?

Pedra trobada, segons sembla, en l'antic Hospital. Desconeixem de quin segle és i si era l'escut d'alguna família o l'escut del poble. Està a la paret de l'Església Escut trobat en l'Arxiu Municipal de Cinctorres en un document signat pel Justícia de Portell de 1443, Arnau Freixenet (el podeu trobar al llibre de Forcall de José Eixarch, mireu en la bibliografía)

Escut que hi havia al PEIRÓ DEL MASET, davall de les escenes religioses, i que estava duplicat i alternat amb un altre familiar

Escut de Portell segons SARTHOU CARRERES (s. XIX); Segons el geògraf MADOZ (s. XIX), el nostre escut tenia "una torre y TRES LEONES" (és cert o és una errada i volia dir "tres torreones"?) Escut que actualment utilitza l'Ajuntament de Portell
indeterminat 1443 s.XV fins el s.XIX  s.XIX 1876 s.XXI

ELS PEIRONS QUE TENÍEM

i altres pedres interessants

 

EL PEIRÓ DE LES BASSES

peiró detall detall detall

 

EL PEIRÓ DEL MASET

   
  peiró detall amb escut del poble (a baix)  

 

LES PEDRES DE L'ESGLÉSIA

escut? cavaller templer? cèrvol o porquet? filadora?

 

AL CAMÍ DELS PELEGRINS

   
  creu al camí, on dieuen que va morir un pelegrí  

BITLLETS

Petita mostra de bitllets antics.

bitllets antics bitllets de la República, vulgarment coneguts com "dels rojos" bitllets antics estrangers

Tornar                                                                                                   www.portell.tk